info@limailac.com.tr +90 312 386 03 63

 • tr
 • de
 • gr

Lawtus Power

LAWTUS HYJGEN


Antiseptik ve dezenfektanlar, hastaneler ve sağlık merkezlerinde topikal olarak ciltte, sert yüzeylerde ve tıbbi ekipmanlarda yaygın olarak kullanılan antimikrobial maddelerdir.
Mikroorganizmalar, tüm canlılar gibi uygun ortam bulduklarında beslenerek çoğalırlar ve yaşamlarını toprak, hava, su gibi cansız ortamlar ile bazı hayvan ve insan vücudu gibi konak canlılar üzerinde sürdürürler. Bu nedenle içtiğimiz suyun, tükettiğimiz yiyeceklerin ve içeceklerin hastalık yapıcı mikroorganizmalardan uzak olması gerekmektedir. Bu tür sağlık koruma çalışmalarında üç farklı kavram vardır. Bunlar sterilisazyon, dezenfeksiyon ve antisepsidir.


Antisepsi:

Canlı dokuların üzerindeki veya içindeki mikroorganizmaları, genellikle kimyasal maddeler kullanılarak ortadan kaldırmaya yönelik uygulamalardır.
Antisepsi amacı ile kullanılan kimyasal maddelere antiseptik adı verilir. Dezenfektanlarla antiseptikler arasındaki en önemli fark, antiseptiklerin yalnızca canlı dokuya uygulanabilir olmalıdır.
Alkol bazlı dezenfektanlar anlık (alkol reaksiyon sonucu uçuncaya kadar etki göstermekte Etil alkollü dezenfektanlar cilt alerjisi veya reaksiyonu yada geçici -kalıcı flora ya olumsuz etkisi vardır
Quaterner amonyum bileşikleri sınıfındaki antiseptik hijyen solüsyonlar yüzeyde kaplayan tabaka sayesinde 3-12 saat e kadar etkisini devam ettirebilmektedir cilt florasına hasar minimum seviyededir yüzey hijyeninde sert yüzeyde plastik türlerinde daha kalıcı hijyen sağlamaktadır.


İdeal bir antiseptik, mikroorganizmalara etki gösterirken;

 • Deriyi, vücut dokularını ve hücrelerini tahrip etmemeli,
 • Mikroorganizmaların üremesini engellemelidir.
 • Geniş bir antimikrobial spektruma sahip,
 • Organik maddelerden ve kullanılan diğer kimyasallardan etkilenmemesi
 • Kullanıcıya zarar vermemeli, kokusuz, ekonomik olmalı
 • Yüzeye uyum göstermeli, aşındırma ve bozulmaya neden olmamalı
 • Uygulanan yüzeylerde kalıcı etkiye sahip olmalı, temizleyici özelliğe sahip olmalı
 • Suda kolay çözünebilir olmalı
 • Konsantre ve seyreltilmiş kullanımı dayanıklı olmalıdır.

 • %70 etil aklol lü dezenfektanlar

 • Vegetatif bakterilere bakterisit etkilidir.
 • %95’lik etil alkol tüberkilosiddir.
 • Antiseptik olarak %70’lik solüsyonu kullanılır.
 • Alkolün gerek sporisit etkisinin olmayışı, gerekse kan pıhtılarına nüfus edemeyişi nedeniyle aletlerin sterilizasyonda kullanılmaz.
 • En az 10 dk. %70’lik alkolle tutulan termometreler bu yolla dezenfekte edilebilir.
 • Eğer tam nem sağlanabilirse iki dakika içinde cilt üzerindeki bakteri sayısını %90’a yakın bir oranda azaltır.
 • Mercekli aletleri bozduğu (metalleri paslandırdığı) için tıbbi alet ve cihazda dezenfektan olarak tercih edilmez.
 • Alkol proteinleri çökeltmesi nedeniyle açık yarada ve mukozada kullanılmamalıdır.

 • Dezenfeksiyonda kullanılan maddeler hangi özellikleri taşımalıdır?

 • Suda erimeli ve iyi ıslatıcı olmalı
 • Kısa sürede etkisini göstermeli
 • Az toksik olmalı
 • Allerjnik ve kanserojen etki göstermemeli
 • Kötü kokulu olmamalı
 • İnvivo ve invitro etki mekanizmaları bilinmeli
 • Ucuz ama etkili olmalı

 • Dezenfektan kullanımının insan sağlığı açısından olası zararları nelerdir?

  Günümüzde sıkça kullandığımız antimikrobiyallerin hemen hepsinin insan ve çevre için toksik etkileri vardır. Bu nedenle kontrollü kullanılmaları çok önemlidir. Bu kimyasal maddelerin ortaya çıkardığı bazı sağlık sorunlarını şöyle özetleyebiliriz:


  Quaterner amonyum bileşikleri ;

  Astım, alerjik reaksiyon ve deride en az düzeyde hassasiyet oluşturabilmektedir.


  Alkoller (etil alkol, izopropil alkol v.b)

  Etil ve propil alkol deriden absorbe olur ve deride, gözde, üst solunum yollarında, trakeada irritasyona neden olur. Santral sinir sistemi deprese ettiğinden baş ağrısı, nabız sayısında ve kan basıncında düşme, bulantı ve korozif yapabilir. Ayrıca yanıcı bir madde olduğu unutulmamalıdır.


  Fenoller, Aldehidler (formaldehid v.b)

  Toksik etkili maddelerdir ve kullanımda mutlaka koruyucu ekipman kullanılmalıdır. Ciddi deri, göz ve solunum yolu irritasyonları, baş ağrısı bulantı ve kusma yapabilmektedir.


  İodine (baticon, betadin v.b);

  Ciddi deri irritasyonu, yanık, alerji, öksürük, solunum sıkıntısı, baş dönmesi yapabilmektedir.


  Hidrojen peroksit (çamaşır suyu)

  %50' nin üstündeki konsantrasyonlarda deride korozif etki, irreversible göz hasarı yapmaktadır.


  Dezenfektan kullanımında nelere dikkat edilmelidir?

 • En az toksik etkili madde seçilmeli
 • Doğru ürün doğru zaman sürecinde kullanılmalı
 • Gereken konsantrasyondan fazla kullanılmamalı
 • Dezenfeksiyonun hangi sıklıkla yapılacağı planlanmalı
 • Dilüsyonu yapanlar eğitilmeli ve koruyucu ekipman sağlanmalı,
 • İşlemin yapıldığı yerler iyi havalandırılmalı
 • İşlemin yapılışı sık aralıklarla gözlenmeli