info@limailac.com.tr +90 312 386 03 63

  • tr
  • de
  • gr

Eğitim Politikamız

Eğitim Politikamız

Günümüz ekonomik dünyasında tam anlamıyla bir değişim ve gelişim çağı yaşamaktayız. Bilginin, teknolojinin ve iletişim araçlarının gelişimi arttıkça, bireylerin de bu gelişime ayak uydurma ihtiyacı artmaktadır. Bu noktada kendini geliştirmeyen yada gelişim taraftarı olmayan bireylerle çalışan kurum ve kuruluşlar rakiplerini çok gerilerden takip etmek zorunda kalırken, vasıflı ve eğitimli bir iş gücünün yönetimindeki firmalar rakiplerine nazaran ciddi bir etkinlik üstünlüğü ve farklılık yaratmaktırlar.
Piyasadaki pazar payını arttırmak ve kalıcı olmak şüphesiz her kurum için en önemli hedefler arasında yer almaktadır. Bu bakımdan kurumsal eğitimi şirket kültürü haline getiremeyen kurumlar yeniliklere ayak uydurmakta büyük zorluklar yaşamaktadırlar. Kurumların başarılı olabilmeleri demek öncelikle her çalışanın gerçek bilgi ve becerilerini gösterebileceği doğru alanlarda çalıştırılması demektir. Bunun ana unsuruysa eğitimdir. Güçlü bir kurum olmak için güçlü bireylere ihtiyaç vardır.Bireylerin ve kurumların başarılı olabilmeleri belirledikleri amaçlara ulaşabilmeleriyle doğru orantılıdır.
Kurumsal eğitim sayesinde küresel rekabette çok büyük avantaj elde edilebilir. Kurumların bu açıdan bilinçlenmesi kurumsal anlamda gelişmeye katkı sağlayacaktır. Unutulmamalıdır ki, ihtiyacınız olan eğitimi, kaliteli ve etkin bir şekilde alarak farkınızı ortaya koyabilirsiniz. Günümüzde her alanda yaşanan hızlı ve baş döndüren değişimler ve gelişmeler, müesseselerin de bu hızlı gelişmelere ayak uydurmasını zorunlu kılmaktadır. Bilinçli kurum ve kuruluşlar bu amaç doğrultusunda insana yapılan yatırımla, çalışanlara kazandırılan niteliklerle, personelin bireysel gelişimine sunulan katkıyla yani eğitimle bunun mümkün olacağının farkındadırlar. Bu anlamda yapılan tüm harcamaların aslında bir yatırım olduğu, bu yatırımın müşteri memnuniyetini bariz şekilde artıracağı, kalite ve saygınlık olarak müesseseye geri döneceği unutulmamalıdır.
İşte bu prensiplerden hareket ile LİMA İLAÇ olarak, bizler hem ekibimiz de hem de paydaşlarımız da en görünmez ve en pahalı olan yatırımı (eğitimi) yapmayı ilk ve ön koşul olarak kabul ediyoruz.

• “Olacaksan En Güçlüsü Ol,
• Çıkacaksan En Yükseğe Çık,
• Gideceksen En Uzağa Git,
• Yapacaksan En İyisini Yap...”